Biz hakda

lqds1
NEWSUPER_DESIGN

“Wenzhou Newsuper Electrical Co., Ltd” we “ueueqing Dongsen Imp.Biz her dürli berkitme gutularyny, Elektrik kabineti we gulpy gözlemek, öndürmek we satmak üçin ýöriteleşen bir kompaniýa.Çeňňek öndüriji

Newsuper we Donsen güýçli tehniki güýje, ösen önümçilik enjamlaryna, ajaýyp önümçilik tehnologiýasyna, doly hil kepillendiriş ulgamyna we häzirki zaman dolandyryş ulgamyna eýedir.Önümlerimiz tutuş ýurtda giňden satylýar we ABŞ ýaly 45-den gowrak ýurda we sebitlere giňden eksport edilýär.Kanada.Peruda.Ekwador.Çili .Awstraliýa.Eastakyn gündogar sebiti.Afrika.we ş.m.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önümlerimiz CE, IK08.IP65.IP66.ROHS, ISO9001 tassyklady.durnukly we ygtybarly önümiň hili bilen we ş.m.gowy abraý gazanýarys.Önümlerimiz bolsa 3 ýyl kepillik berýär.
OEM we ODM hem bar.24 günüň dowamynda 7 günlük hyzmat, ýokary hilli önümler, bäsdeşlik bahasy we wagtynda eltip bermek üçin özümizi bagyşlaýarys.
Hil we karz wezipesi bilen, dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileriň ajaýyp geljegi üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk etmegini garşylaýarys!

lqds2

Zawodymyz

Zawodymyz 10000 inedördül metr meýdany eýeleýär, 15-den gowrak önümçilik ussahanasy bar.Kesmek, urmak üçin ussahanalary goşmak bilen.egilmek, kebşirlemek.ýalpyldawuk, poroşok örtük.möhürlemekköpük.gurnamak, gaplamak we ammar we ş.m.

Öňdebaryjy lazer kesiji maşynlarymyz bar.CNC zarba enjamy.CNC egiriji maşyn awtomatiki kebşirleýji maşynwe köpükleýji maşyn we poroşok bilen örtülen çyzyk we ş.m.

Kompaniýa şahadatnamasy

Newsuper & Donsen önümleri CE, IK08.IP65.IP66.ROHS, ISO9001 tassyklady.durnukly we ygtybarly önümiň hili bilen we ş.m.gowy abraý gazanýarys.Önümlerimiz bolsa 3 ýyl kepillik berýär.

Hil barlagy

Mundan başga-da, müşderilerimiz üçin ýokary hilli we berk standartlary üpjün etmek üçin hünär taýdan synag toparymyz bar.suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän IEC60529 (EN60529) ülňülerine laýyklykda we poroşok bilen örtülen 48 sagat duz sepmek synagy bar.

lq5
lq6

Sergi

Her ýyl satuw toparymyz sergä gatnaşar.kanton ýarmarkasy ýaly.MEE Dubaýda.Gannower messe .etc.köp müşderi bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýduk we täze we köne müşderilere ýokary hilli we ajaýyp hyzmat berdik.
Biziň ýörelgesimiz "Önümiň ajaýyp hili. Önümiň amatly bahasy. Satuw hyzmatyndan soň çalt we ýokary hilli" biziň bilen hyzmatdaşlygy hoş geldiňiz!