Senagat täzelikleri

  • Elektrik enjamlary: NEMA 4 vs.NEMA 4X

    Adamlaryň aragatnaşygy we amatsyz howa ýaly potensial howplardan goramak üçin, elektrik toguny we elektrik döwüjiler ýaly enjamlary adatça berkitmeleriň içinde goýýarlar.Someöne käbir ýagdaýlarda has ýokary gorag talap edilýär ...
    Koprak oka
  • Paýlaýyş gutusyndaky bellikler

    1. Gurluşyk üçin kuwwat paýlaýyş ulgamy esasy paýlaýyş gutusy, paýlaýjy elektrik gutusy we wyklýuçatel gutusy bilen üpjün ediler we "umumy açyk" tertipde tertipleşdiriler we "üç derejeli paýlanyş" emele geler. tertibi.2. Gurmak ýeri ...
    Koprak oka