Täzelikler

  • Paýlaýyş gutusy önümini nädip satyn almaly

    Içerki elektrik üpjünçiligi we paýlaýyş ulgamynda elektrik paýlaýyş şkaflarynyň köp görnüşi bar we olaryň kabinet gurluşy we tehniki parametrleri başga.Aşakdaky faktorlaryň täsiri bilen dizaýn edilen çyzgylar köplenç üýtgedilmeli ýa-da täzeden düzülmeli, bu däl ...
    Koprak oka
  • Paýlaýyş gutusynyň meselesini nädip çözmeli

    1. Daşary ýurtdan getirilýän paýlaýyş gutulary daşary ýurtlarda ösdürilýär we umuman dünýä elektrik üpjünçiligi we paýlaýyş bazary üçin satylýar.Elektrik üpjünçiligi we paýlaýyş ulgamynyň talaplary we endikleri her ýurtda dürli-dürli bolansoň, import edilýän elektrik paýlaýyş kabinasy ...
    Koprak oka