Habarlar

 • Paýlaýyş gutusynyň tehniki talaplary

  Pes woltly kabeller paýlaýyş gutusynyň gelýän we çykýan setirleri üçin ulanylýar we kabelleri saýlamak tehniki talaplara laýyk gelmelidir.Mysal üçin, 30kVA we 50kVA transformatorlary paýlaýyş gutusynyň gelýän setiri üçin VV22-35 × 4 kabel, VLV22-35 × 4 sim bolsa ...
  Koprak oka
 • Paýlaýyş gutusy önümini nädip satyn almaly

  Içerki elektrik üpjünçiligi we paýlaýyş ulgamynda elektrik paýlaýyş şkaflarynyň köp görnüşi bar we olaryň kabinet gurluşy we tehniki parametrleri başga.Aşakdaky faktorlaryň täsiri bilen dizaýn edilen çyzgylar köplenç üýtgedilmeli ýa-da täzeden düzülmeli, bu däl ...
  Koprak oka
 • Içerki paýlaýyş gutusynyň esasy aýratynlyklary

  1. Esasy awtobusyň iň ýokary bahasy: esasy awtobusyň göterip biljek iň ýokary tok bahasy.2. Gysga wagtlyk tok çydamlylygyna baha berilýär: öndüriji tarapyndan berlen kök, doly enjamdaky zynjyryň ygtybarly bolup biljekdigi üçin gysga wagtlaýyn toguň kwadrat bahasyny aňladýar ...
  Koprak oka
 • Paýlaýyş gutusynyň hili

  1. Daşary ýurtdan getirilýän paýlaýyş gutulary daşary ýurtlarda ösdürilýär we umuman dünýä elektrik üpjünçiligi we paýlaýyş bazary üçin satylýar.Her ýurtda elektrik üpjünçiligi we paýlaýyş ulgamynyň talaplary we endikleri dürli-dürli bolansoň, import edilýän elektrik paýlaýyş şkaflary hökman ýangyç däl ...
  Koprak oka
 • Paýlaýyş gutusynyň meselesini nädip çözmeli

  1. Daşary ýurtdan getirilýän paýlaýyş gutulary daşary ýurtlarda ösdürilýär we umuman dünýä elektrik üpjünçiligi we paýlaýyş bazary üçin satylýar.Elektrik üpjünçiligi we paýlaýyş ulgamynyň talaplary we endikleri her ýurtda dürli-dürli bolansoň, import edilýän elektrik paýlaýyş kabinasy ...
  Koprak oka
 • Elektrik enjamlary: NEMA 4 vs.NEMA 4X

  Adamlaryň aragatnaşygy we amatsyz howa ýaly potensial howplardan goramak üçin, elektrik toguny we elektrik döwüjiler ýaly enjamlary adatça berkitmeleriň içinde goýýarlar.Someöne käbir ýagdaýlarda has ýokary gorag talap edilýär ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2