Elektrik berkitmesi guty çin öndürijisi

Elektrik berkitmesi guty çin öndürijisi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Beden materiallary

Polat list

Plastinka materialy

polat list / galvanizli polat

Bedeniň reňki

RAL7035

Plastinanyň reňki

RAL 2000 / Kümüş ak

Bedeniň galyňlygy

1mm / 1,2mm / 1.5mm

Plastinanyň galyňlygy

1.5mm / 2mm

Bedeniň üstü gutardy

poroşok örtükli dokma görnüşi

Plastinanyň üstünde oturdylan balyk

poroşok örtük

Gorag derejesi

IP 66

Mehaniki täsirlere garşy

IK 10

Önüm aýratynlyklary

1. Toz we suw geçirmeýän: Içindäki PU köpükli möhürleýji gapdan peýdalanmak, tozanyň we suwuň öňüni alýar.
2. Gapynyň açylyş burçy: gysgyçlary dakmak arkaly 120.
3. Aýry-aýry sargyt edilmeli diwara berkidiji ýaýlar bilen gurnalan gabyň arka tarapynda deşik asmak.
4. Gurnaw plastinkasynyň eňegi egilýär, güýji güýçlendirýär.
5. Çep açyk gapy bilen sag açyk gapynyň arasynda alyş-çalyş üçin ätiýaçlyk deşik.
6. Gurnama plastinkasyny pola gurnamak üçin ulanylýan dört sany gysgyç deşigi, gabygyň täsirine garşylygy ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.
7. 600MM-den ýokary bolan gapy paneli, gapynyň gysylmagyna we berkligini ýokarlandyrmak üçin berkidiji porfili ulanar.

Biziň artykmaçlygymyz

1. 1 iş gününde soragyňyza çalt jogap we hereket
2. Bäsdeşlik bahasy
3. qualityokary hilli
4. OEM / ODM: çyzgylaryňyza ýa-da nusgalaryňyza görä ýörite ýasama.
5. Çeýeligi: köp we kiçi partiýa, ýokary hilli we hyzmat
talap edilýär
6. Çalt eltip bermek

Esasy tehnikanyň parametri

sfag
fsa
dsk5

Ussahanalar

ds8

Sorag-jogap

Nusga elýeterli we mugtmy?

Mysal bar, kiçi ölçeg üçin mugt nusga iberip bileris.has uly ölçeg gutusy üçin çykdajylary tölemeli.

Haýsy şahadatnama aldyňyz?

CE, RoHS, ISO.IP aldyk.IK.we ş.m.

Kepillik näme?

Önümiň kepilligi 1 ýyl.

Getirmegiň wagty näçe?

Eltip bermegiň wagty mukdaryna baglydyr.Adatça MOQ 10pcs hökmünde 5-7 gün gerek.

Ulag barada näme?

Adatça az sargyt üçin “Express” bilen, deňizde ýa-da howa arkaly köp mukdarda daşaýarys.

önümiň jikme-jiklikleri

dsk6

  • Öňki:
  • Indiki: